In de totstandkoming van New Resources for Individual Psychological Diagnosis speelde Frans Coppelmans een belangrijke rol. Hij benadrukte  dat een psychologisch diagnostisch instrument in feite ingezet moet kunnen worden ten behoeve van alle mensen: gezond of niet, ziende of blind, horend of doof etc. Dit heeft ervoor gezorgd dat de benadering algemeen toepasbaar geworden is. Bovendien levert de benadering gegevens op van deze individuele mens.

Gé Calis heeft de onderzoeksbenadering bedacht voor onderzoek met betrekking tot de visuele waarneming en met name de cognitieve kant daarvan. Zijn vraag was: gebruikt een waarnemer kennis bij de identificatie van personen en is die kennis hiërarchisch georganiseerd. In zijn proefschrift en in talrijke onderzoeken daarna heeft hij dat overtuigend aangetoond. Calis heeft zodoende het fundament gelegd voor een wetenschappelijke psychologie. Echte, "harde" feiten kunnen met zijn onderzoeksbenadering verkregen worden en dat is m.i.  een prestatie van formaat.

In de uitwerking van de benadering van Gé Calis is de cognitie kant vereenvoudigd en is de emotie kant erbij gekomen en zo is het instrument zowel wetenschappelijk als praktisch inzetbaar geworden. De gegevens aan de praktische kant steunen, naast andere onderzoekstechnieken die de psycholoog ter beschikking staan, op onderzoek middels het nieuwe instrument. Echter de gegevens middels het nieuwe instrument aan de emotie kant zijn geen eenduidige feiten zoals we zien aan de cognitie kant. De onderzoeksgegevens aan de emotie kant staan open voor interpretatie. Zo doende levert deze emotie kant de psycholoog gegevens op die het diagnostische beeld kunnen aanvullen en ondersteunen of nieuwe wegen opent. In de praktijk blijft de interpretatie van de gegevens aan de emotie kant de verantwoordelijkheid van de psycholoog.

 

Inmiddels is de benadering uitgekristalliseerd in het boekje Individuele Psychologische Diagnostiek. Klik hier

 

New Resources
PDF – 17,7 MB 27 downloads
New_Resources_for_Individual_Psychological_Diagnosis Version 3.0
PDF – 17,7 MB 137 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb