Hieronder staan de onderzoeksgegevens van proefpersoon E en proefpersoon R in een Excel file:

 

GegevensE-1
Excel – 15,8 KB 131 downloads
GegevensR-1
Excel – 9,9 KB 128 downloads

Kolom

A Volgorde

B Geslachtsvolgorde            1 = hetzelfde geslacht: man gevolgd door man of vrouw gevolgd door vrouw

                                                           2 = verschillend geslacht: man gevolgd door vrouw of vrouw gevolgd door man

C Aanbiedingstijdrelatie     1 = 50-30 eerste foto 50 milliseconden tweede foto 30 milliseconden

                                                            2 = 70-10 eerste foto 70 milliseconden tweede foto 10 milliseconden

D Keuze eerste foto (uit set van 16 in totaal: 8 mannen en 8 vrouwen)

E Keuze tweede foto (uit set van 4 in totaal: 2 mannen en 2 vrouwen) Eerste foto is niet gelijk aan tweede foto

F Antwoord door proefpersoon (1,2,3,4)

G + is goed antwoord; '- is fout antwoord; 0 '= weet niet = fout antwoord ( in de tabel kolom G omgezet naar:   - wordt 0 en +  wordt 1 en weet niet wordt 0)

 

 

 

Hieronder de gegevens voor het programma JASP

 

Kolom B krijgt de naam sexevolgorde afgekort SV

Kolom C krijgt de naam aanbiedingstijdvolgorde  afgekort ABTV

Kolom G krijgt de naam antwoord en de plus wordt 1 en de min wordt  0 en de weet niet wordt ook 0

B en C zijn de onafhankelijke variabelen en G de afhankelijke variabele

 

GegevensE-2
CSV bestand – 1,3 KB 131 downloads
GegevensR-2
CSV bestand – 1,3 KB 112 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb