Hieronder staan de onderzoeksgegevens van proefpersoon E en proefpersoon R in een Excel file:

 

 

Excel
GegevensE 1
Excel [15.8 KB]
Download (1 download)
Excel
GegevensR 1
Excel [9.9 KB]
Download (1 download)

Kolom

A Volgorde

B Geslachtsvolgorde            1 = hetzelfde geslacht: man gevolgd door man of vrouw gevolgd door vrouw

                                                           2 = verschillend geslacht: man gevolgd door vrouw of vrouw gevolgd door man

C Aanbiedingstijdrelatie     1 = 50-30 eerste foto 50 milliseconden tweede foto 30 milliseconden

                                                            2 = 70-10 eerste foto 70 milliseconden tweede foto 10 milliseconden

D Keuze eerste foto (uit set van 16 in totaal: 8 mannen en 8 vrouwen)

E Keuze tweede foto (uit set van 4 in totaal: 2 mannen en 2 vrouwen) Eerste foto is niet gelijk aan tweede foto

F Antwoord door proefpersoon (1,2,3,4)

G + is goed antwoord; '- is fout antwoord; 0 '= weet niet = fout antwoord ( in de tabel kolom G omgezet naar:   - wordt 0 en + =wordt 1 en weet niet wordt 0)